ASZ-lezing door Prof.dr. Läslo Evers, hoofd vakgroep Seismologie en Akoestiek KNMI

do 20 juni 2024, 14.30 - 16.30
toegangsprijs: 6 euro

koop kaarten

De aarde trilt ten gevolge van aardbevingen. Deze kunnen van natuurlijke origine zijn en ook door de mens opgewekt worden. Daarnaast zijn er trillingen in de atmosfeer die als aardbevingen ervaren kunnen worden. Deze lezing gaat in op het meten en interpreteren van alles wat de aarde mogelijk beweegt.

Zowel natuurlijke als geïnduceerde aardbevingen, bijvoorbeeld door gaswinning, komen in Nederland voor. Deze opgewekte trillingen worden gevoeld en kunnen tot schade leiden. De bronnen van deze trillingen worden geïdentificeerd met metingen. Niet alleen bronnen in de vaste aarde leiden tot voelbare trillingen, ook supersone straaljagers die door de geluidsbarrière gaan kunnen gevoeld worden.

Door trillingen in beide media te meten, kan onderscheid gemaakt worden. Wereldwijd worden deze technieken toegepast ter verificatie van het kernstopverdrag. Deze lezing gaat in op trillingen en hun oorzaak, hoe deze gemeten worden en wat ervan geleerd kan worden.

Läslo Evers (51) is hoofd van de vakgroep Seismologie en Akoestiek van Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en hoogleraar aan de TU Delft. Hij heeft Geofysica gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is gepromoveerd aan de TU Delft.

Deze lezing is een  initiatief van de Algemene Seniorenvereniging Zeist 

 Ga naar de AGENDA