ASZ-lezing door Lilianne Potters

do 8 juni 2023, 14.30
toegangsprijs: 5 euro

koop kaarten

Acht jaar geleden ging Lilianne Potters met pensioen. Zij had zich voorgenomen iets nieuws te gaan leren en koos voor het leren schrijven van Chinese karakters. Dat bleek te hoog gegrepen, maar er ontstond een grote belangstelling voor het Chinese denken.

Het Confucianisme en Taoïsme dateren uit de 6e en 5e eeuw v. Chr., het legalisme uit de 4e eeuw voor Chr. Anders dan de grondleggers van het westerse denken, Socrates, Plato en Aristoteles, die de basis legden voor een wetenschappelijke manier van denken, gaat het bij de Chinese denkers meer over goede (sociale) gedragsnormen: wat mag men van een goede heerser verwachten, wat van een goede burger, hoe leef je in harmonie met je omgeving en aan welke wetten kan een heerser zijn onderdanen houden en hoe.

Lilianne vindt het fascinerend en als oud-universitair docent vertelt zij graag over wat zij heeft geleerd.Ga naar de AGENDA