‘Dan komen angst en wanhoop aangeslopen’, ASZ-lezing door Heleen bij 't Vuur en Gerrit van der Vorst UITVERKOCHT

do 18 april 2024, 14.30 - 16.30
toegangsprijs: UITVERKOCHTHeleen bij ‘t Vuur en Gerrit van der Vorst schreven een boek met bijzondere verhalen over de joodse onderduik in Zeist in de Tweede Wereldoorlog. Het beschrijft in detail een groot deel van de naar schatting 700-800 joodse onderduikers in Zeist en hun onderduikplekken.

Van der Vorst schreef eerder boeken over WOII in Noord-Limburg, waar hij een bijzondere interesse voor heeft, omdat zijn vader daar toen politieman was. In 2020 maakte hij met zijn
partner Bij ‘t Vuur een papieren monument voor de honderden joodse onderduikers in Zeist. De titel is ontleend aan een dichtregel van Hanny Michaelis die in 1942 2-3 maanden ondergedoken zat in hun woning. Hun boek kreeg landelijke aandacht en had onverwacht grote gevolgen, bijvoorbeeld voor de lokale herdenking. Inmiddels zijn er 100 nieuwe verhalen binnengekomen, en soms worden tachtig jaar na dato bijzondere ontdekkingen gedaan. Een presentatie over moed, verraad en arrestaties, met veel afbeeldingen en aandacht voor literatuur.

Deze lezing is een initiatief van Literair Zeist i.s.m. de Algemene Seniorenvereniging Zeist Ga naar de AGENDA