ASZ-lezing door Hans Huisman

do 9 februari 2023, 14.30 uur
toegangsprijs: 5 euro

koop kaarten

Heidegger wordt door velen gezien als de grootste filosoof van de 20 ste eeuw. Zijn boeken ‘Zijn en Tijd’ en ‘Inleiding tot de Metafysica’ zijn erg invloedrijk geweest. In ‘Zijn en Tijd’ staat Heideggers ‘Ontologie’ centraal: de filosofie over ons mens-zijn als een levend ‘Zijnde’.

Jung gaf als psychiater vorm aan de ‘Analytische Psychologie’. Tijdens een persoonlijke crisis ontving Jung indringende boodschappen uit de onbewuste lagen van zijn psyche. Die bevindingen beschreef en duidde hij in zijn ‘Rode Boek’. Ze werden de bron van zijn gehele wetenschappelijk werk. Hoe veelbetekenend dat de benaderingswijze van Heidegger van ‘wij mens’ als een ontologisch ‘Zijnde’ en die van Jung van ‘wij mens’ als een psychologisch ‘Zijnde’ grote overeenkomsten kennen!

Hans Huisman is gefascineerd door de dwarsverbanden tussen mythologie, filosofie, psychologie en natuurkunde, vooral die tussen het werk van Jung en dat van (existentie) filosofen, als Nietzsche en Heidegger. Hans volgde na zijn pensioen de opleiding tot Jungiaans Analytisch Therapeut. Hij vertaalde dat ‘Rode Boek’ van Jung. De onderhavige lezing is de derde aan dit boek gerelateerde lezing.Ga naar de AGENDA